Soňky habarlar

Arhiw

2017-nji ýylyň 5-6 dekabry aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky medeniýet günleri geçirilýär

0
8474
Soňky täzelenme:

5-nji dekabr sagat 15:00-da Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty muzeýinde Türk amaly-haşam sungatynyň eserleriniň we surat sergisiniň açylyşy.

5-nji dekabr sagat 19:00 — 20:30 aralygynda Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy we Türkiýe Respublikasynyň sungat ussatlarynyň konserti.

 6-nji dekabr sagat 10:00 — 18:00 aralygynda Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty muzeýinde Türk amaly-haşam sungatynyň eserleriniň we surat sergisi dowam edýär.

6-nji dekabr sagat 19:00 — 20:30 aralygynda Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynda Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy we Türkmenistanyň we Türkiýe  Respublikasynyň sungat ussatlarynyň bilelikdäki dostlyk konserty.

Giriş tölegsizdir.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler