Soňky habarlar

Arhiw

Hindistan Respublikasynyň «Nepangar Jagruiti Kala Kendra» halk tans toparynyň konsertlerine çagyrýarys

0
5373
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Hindistan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy Sizi Hindistan Respublikasynyň Garaşsyzlyk baýramynyň şanly 70 ýyllygy mynasybetli Hindistanyň «Nepangar Jagruiti Kala Kendra» halk tans toparynyň konsertlerine çagyrýarlar.

Konsertler 2017-nji ýylyň 23-nji noýabrynda 19.00-da “Watan” kinokonsert merkezinde 2017-nji ýylyň 24-nji noýabrynda 19.00-da Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda geçirilýär.

Giriş tölegsiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler