Archive news

Hindistan Respublikasynyň «Nepangar Jagruiti Kala Kendra» halk tans toparynyň konsertlerine çagyrýarys

0
1702

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Hindistan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy Sizi Hindistan Respublikasynyň Garaşsyzlyk baýramynyň şanly 70 ýyllygy mynasybetli Hindistanyň «Nepangar Jagruiti Kala Kendra» halk tans toparynyň konsertlerine çagyrýarlar.Konsertler 2017-nji ýylyň 23-nji noýabrynda 19.00-da “Watan” kinokonsert merkezinde 2017-nji ýylyň 24-nji noýabrynda 19.00-da Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda geçirilýär.Giriş tölegsiz.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň