Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ilçihanasy Aşgabat

0
10775
Salgysy:
Национальном музыкально-драматическом театре Туркменистана имени Махтумкули
Soňky täzelenme:

Sizi

Türkmenistan bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Germaniýanyň “Blattwerk Saxophonpuartett” sazandalar toparynyň konsertine çagyrýarlar.

Konsert

2017-nji ýylyň 20-nji maýynda sagat 18.00-da Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda geçirilýär.

Giriş tölegsiz

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler