Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň telefon kodlary

0
50246
Soňky täzelenme:

Mary welaýaty

Balkan welaýaty

Ahal welaýaty

Mary 005 22*****

Türkmenbaşy 002 43*****

Gypjak 001 392****

Ýagty ýol 005 57*****

Hazar (Çeleken) 002 40*****

Bäherden 001 31*****

Mollanepes 005 58*****

Gumdag 002 41*****

Gökdepe 001 32*****

Gulanly 005 59*****

Etrek (Gyzyletrek) 002 42*****

Kaka 001 33*****

Ýolöten 005 60*****

Balkanabat (Nebitdag)002 22*****

Sarags 001 34*****

Serhetabat (Guşgy) 005 61*****

Türkmenbaşy 002 444****

Tejen 001 35*****

Baýramaly 005 64*****

Esenguly 002 45*****

Babadaýhan 001 36*****

Murgap 005 65*****

Serdar (Gyzylarbat) 002 46*****

Änew 001 37*****

Sakarçäge 005 66*****

Bereket (Gazanjyk) 002 47*****

Abadan 001 38*****

Tagtabazar 005 68*****

Magtymguly (Garrygala) 002 48*****

Altyn Asyr 001 354****

Türkmengala 005 69*****

 

 

 

 

 

Daşoguz welaýaty

Lebap welaýaty

Aşgabat 0012 

Daşoguz 003 22*****

Türkmenabat (Çärjew) 004 22*****

 

Tagta 003 40*****

Gowurdak 004 31*****

 

Ýylanly 003 43*****

Nyýazow 004 32*****

 

Akdepe 003 44*****

Gazojak 004 38*****

 

Gubadag 003 45*****

Çarşaňňy 004 40*****

 

Boldumsaz 003 46*****

Halaç 004 41*****

 

Köneürgenç 003 47*****

Hojambaz 004 42*****

 

Nyýazow 003 48*****

Garabekewül 004 43*****

 

Türkmenbaşy 003 49*****

Atamyrat (Kerki) 004 44*****

 

 

Darganata 004 45*****

 

 

Dänew 004 46*****

 

 

Saýat 004 47*****

 

 

Farap 004 48*****

 

 

Sakar 004 49*****

 

 

Seýdi 004 61*****

 

 

Dostluk 004 65*****

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler