Soňky habarlar

Arhiw

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

0
55556
Salgysy:
Ашхабад, ул. Гёроглы, дом 9
Telefon belgiňiz:
+99312940027, +99312940029, факс: +99312940118, +99312941915
Pocta:
embassy.ashgabat@mfa.gov.tr
Web adres:
www.ashgabat.emb.mfa.gov.tr
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler