Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda ýaş hünärmenleriň girdeji salgydy 50 göterime çenli ýeňilleşdirildi

11:1102.09.2022
0
17807
Türkmenistanda ýaş hünärmenleriň girdeji salgydy 50 göterime çenli ýeňilleşdirildi

Türkmenistanda bilim edarasyny tamamlap, ýaňy işe kabul edilen ýaş hünärmenleriň girdeji salgydy ýeňilleşdiriler. Giriziljek ýeňillikler «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenildi.

Kanunyň 32-nji maddasynda nygtalyşy ýaly, ýaş hünärmenleriň girdeji salgydy zähmet döwrüniň 1-nji ýylynda 50, 2-nji we 3-nji ýyllarynda 25 göterim ýeňilleşdiriler. Bu tölegleriň tertibi Türkmenistanyň salgyt kanunçylygyna laýyklykda kesgitleniler.

«Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşine Prezident Serdar Berdimuhamedow 1-nji sentýabrda gol çekdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň