Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda söwdany ýeňilleşdirmek boýunça seminar geçirildi

17:2310.06.2022
0
5810
Aşgabatda söwdany ýeňilleşdirmek boýunça seminar geçirildi
Surat: «Туркменистан: Золотой век»

Aşgabatda weterinariýa we fitosanitar edaralarynyň wekilleri üçin Türkmenistanda söwdany ýeňilleşdirmek boýunça gibrid formatda seminar geçirildi.

Bu seminar BOMCA-nyň Merkezi Aziýada serhet dolandyryşyna goldaw bermek maksatnamasynyň onunjy tapgyrynyň bir bölegi bolup, onuň maksady söwdany ýeňilleşdirmek çärelerine baha bermäge täsir etmek bolup durýar.

Azyk we weterinariýa gullugynyň latwiýaly hünärmenleri BSG-niň şertnamasynyň düzgünlerine laýyklykda hukuk we söwda seljermesiniň netijelerine, şeýle hem söwda amallaryny ýeňilleşdirmek üçin çäreleriň taslamasyna esaslanyp, öz işläp taýýarlan işlerini paýlaşdylar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» internet neşiri habar berýär.

Bu seminar 2022-nji ýylda Türkmenistanda degişli mowzukda geçirilen çäreleriň jemleýjisi boldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň