Soňky habarlar

Arhiw

«Bossan concept» dükany Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli bezeg hyzmatyny hödürleýär

10:4905.12.2021
0
4152
«Bossan concept» dükany Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli bezeg hyzmatyny hödürleýär

Täze ýyl bezegi baradaky pikiriňiz, «Bossan concept» dükanynyň terjribeli dizaýner hünärmenleriniň kömegi bilen üstünlikli durmuşa geçirilip bilner. Bu hyzmat Täze ýyl arçalarynyň we jaýlaryň Täze ýyl baýramçylygy bezegine degişlidir. Ýeri gelende aýtsak, «Bossan concept» dükanynyň terjribeli dizaýner hünärmenleri tarapyndan ýerine ýetirilen Täze ýyl bezegleriniň her biriniň dizaýny özboluşly bir baýramçylyk mazmunyna eýe bolar.

Täze ýyl arçasy ýa-da jaý babatda özboluşly bir baýramçylyk görnüşini döretmeklik üçin «Bossan concept» dükanynyň terjribeli dizaýner hünärmenleri müşderileriň sargydyny talabalaýyk ýerine ýetirerler.

«Bossan concept» dükanynyň terjribeli dizaýner hünärmenleri ilki bilen, Täze ýyl bezegi babatyndaky ähli taslamalaryny müşderi bilen jikme-jik ara alyp maslahatlaşarlar we Täze ýyl bezegi babatynda müşderiniň saýlan taslamasyny birkemsiz ýerine ýetirerler. Ondan soň ileri tutulýan ugurlar, biçüwler, reňkler, şeýle hem taslama üçin kabul ederlikli býudjet ylalaşylar.

«Bossan concept» dükanynyň terjribeli dizaýner hünärmenleri Siziň Täze ýyl baýramçylygyňyzy täsin baýramçylyk bezegleri bilen özboluşly bir mazmuna eýe eder!

«Bossan concept» dükany bilen habaraşmak üçin:

• Instagram sahypalary: @bossan_concept
@bossan_flora
@bossan_outdoor_tm
@bossan_coffee_garden

• Telefon belgisi: 415554, 726060;

• Salgysy: Mollanepesa köçesi 27, Dürdäneli söwda merkezi (15-nji tapgyr).

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň