Archive news

Täze hasabyňy doldurmagyň usuly. Tmcell Töleg

15:5629.06.2018
0
7607
Täze hasabyňy doldurmagyň usuly. Tmcell Töleg

"TMCell töleg" programmasy "Altyn Asyr"  ÝGPJ abonentleriniň hasabyny doldurmak hyzmatyny ýeňilleşdirýär.  Öz telefonuňyza “TMCell Töleg” atly programmany alyp, bank kartyňyzy programma birikdirip, hasabyňyzy tutumsyz dolduryp bilersiňiz.

Doly maglumat şu ýerde.

 

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň