Soňky habarlar

Arhiw

Sumkalar we gapjyklar

0
2327
Telefon belgiňiz:
+99363949025
Pocta:
tmashgabat@yandex.ru
Bahasy:
100
Gyzylarbatda dokalan haly/kakma sumkalar we gapjyklar.
Taýýar görnüşleri bar.
Şeýle-de, islegiňize görä zakaza hem dokaýarys.
Eltip bermek hyzmaty bar, şol sanda welaýatlara hem.
Ýerleşýän ýerimiz: Aşgabat ş., Parahat 3.
Insta: @nepisje_haly_sumkalary
imo: +993 63 94 90 25
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler