Soňky habarlar

Arhiw

3Ds max programmasyny öwrenmek

0
868
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
sahra.ebilim@gmail.com
Siz 3Ds Max programmasynyň içindäki funksiýalar bilen gysgaça tanyşyp, modifikatorlar bilen işleşip başlarsyňyz. Hemde poligonly modellemegi doly öwrenersiňiz.
Kurs barada giňişleýin maglumat almak isleseňiz onda şu ssylka geçiň: https://www.ebilim.com.tm/courses/175
Habarlaşmak üçin: +993 63 77 88 49
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler