Soňky habarlar

Arhiw

Mekdeplere sapak reje (raspisaniýa, расписания, timetables) düzüp berýäris

0
1380
Telefon belgiňiz:
99364263717
Pocta:
govezov9@gmail.com
Kompýuter programmasynda mekdeplere sapaklaryň rejesini (расписания) düzüp berýäs.
Sapaklaryň tötänleýin (совпадения) gabat gelmek ähtimallygy ýok.
Mugallymlara we synplara paýlamana hem-de mekdep administrasiýasy üçin suratdaky ýaly uly reňkli edip çykaryp berýäs.
Suratdaky ýaly zalda asmak üçin synplaryň raspisaniýasyny wordda ýazyp berýäs.
Käbir mugallymlar we synplar ýa-da dersler üçin islendik dürli şertleriňizi ýerine ýetirýäs.
Hemmesi şol bahanyň içinde.
Bahasy: mugallym sanyny × 15m köpeltmeli. Ylalaşyk bar, oňuşýas.
1-nji gezekden soňky düzüp bermesini ýarty bahasyna edýäs (Mugallym sanyny × 7,5m köpeltmeli).
Welaýatlaryň mekdeplerine hem düzüp berýäs.
Mundan başgada kompýutere degişli windows pereustanowka, antiwirus goýup bermek, elektronny žurnala girmek üçin chrome browser ustanowka, hat işlemek üçin word programmalaryny goýup berýäs. Kompýutere degişli meseläňiz bolsa habarlaşyp bilersiňiz.
tel: +993 64 263717
Jaň alyp bilmesem sms ýazaýyň, hökman jogap ýazaryn!
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler