E-Bilim wideo okuw platformasy size surat çekmegi öwredýän kurslaryny hödürleýär.

0
807
Telefon belgiňiz:
+99363909249
Pocta:
ebilim.tm@gmail.com
E-Bilim online wideo okuw platformasy surat çekmegi öwrenmek isleýänlere öz kurslaryny tölegsiz wideo kurslar şekilinde öwrenmäge çagyrýar. Öwrenmäge başlamak üçin, şu salgynyň üstüne basmak ýeterli - https://www.ebilim.com.tm/courses/737. Has köp kurslar üçin bolsa, biziň saýtymyza www.ebilim.com.tm registrasiýa edip ýa-da App Store/Play Marketden programmamyzy ýükläp alyp bilersiňiz.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler