E-Bilim wideo okuw platformasy ÝOJ talyby bolmak isleýänlere, Türkmenistanyň taryhy dersinden taýýarlyk kurslaryny hödürleýär.

0
723
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
ebilim.tm@gmail.com
E-Bilim online wideo okuw platformasy ýokary okuw jaýlaryň talyby bolmak isleýänlere öz Türkmenistanyň taryhy dersinden synaga taýýarlyk kursuny tölegsiz wideo kurslar şekilinde öwrenmäge çagyrýar. Öwrenmäge başlamak üçin, şu salgynyň üstüne basmak ýeterli - https://www.ebilim.com.tm/courses/732. Has köp kurslar üçin bolsa, biziň saýtymyza www.ebilim.com.tm registrasiýa edip ýa-da App Store/Play Marketden programmamyzy ýükläp alyp bilersiňiz.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler