Soňky habarlar

Arhiw

Paýhas Bilim Merkezi

0
2455
Telefon belgiňiz:
369996
Pocta:
kuvvatartykov@gmail.com
Paýhas Bilim Merkezinde tejribeli mugallymlary tarapyndan okuwlarynda halkara derejesinde ulanylýan iň döwrebäp okuw usulyýetlerini we kitaplaryny hem-de häzirkizaman multimediýa serişdeleri ulanylýar. Mundan başga-da, diňleýjileriň wagtlaryny gyzykly geçirmekleri üçin bilim merkezinde dürli bäsleşikler, çäreler we mugt sapaklar hem gurnalýar.
Güýzki tapgyra ýazylşyk häzir dowam edýär.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler