Soňky habarlar

Arhiw

Mugallym bolasyňyz gelýämi.

0
2411
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
mammetm606@gmail.com
Siz biziň e-bilim platformamyzda öz ukybnyklaryňyzy okuwçylara görkezip bilersiňiz we telefonda online arkaly okadyp bilersiňiz.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
aytach1602 ( 02.07.2021 )

Gelýämi däl-de "gelýärmi?" diýip ýazylýar. Ýene-de bilim barada bildiriş goýýarsyňyz.....

0
Meňzeş täzelikler