BAE-niň Diplomatik Akademiýasy bilen Türkmen Diplomatiýasynyň milli mekdebiniň arasyndaky hyzmatdaşlyk has-da berkeýär

0
3424
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler