Fotoreportaž: Polina Gurýewa Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ýaşaýyş jaýynyň we ýeňil awtoulagyň açarlary, şeýle-de 50 müň amerikan dollary gowşuryldy

0
56914
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler