Türkmenistanda lampalar nädip öndürilýär

3
40277
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
soyegow2011 ( 21.06.2021 )

Haçan telewizor kondisioner satlyga çykarylarka belli bir gününi aýdaýynda Türkmenportal?

0
soyegow2011 ( 22.06.2021 )

Haçan telewizor we kondisioner we beýleki enjamlar haçan satlykda bolar, şol barada habar beräýiň anyk wagtyny gününi turkmenportal?

0
Abdurrahman ( 24.06.2021 )

haçan tw satlyga çykýar. magazyny reklama edýän adresinda ýapyk dur işleýäne meňzeş däl.

0
Meňzeş täzelikler