"Mir-24" teleýaýlymy Aşgabadyň 140-ýyllyk baýramçylygyna taýýarlygy barada gürrüň berdi

0
13694
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler