Türkmenistanyň haly, dokma we söwda pudaklarynyň ösüşlerine bagyşlanan sergi-ýarmarkasy hem-de türkmen halyçylarynyň dabaraly maslahaty (wideoreportaž)

0
6662
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler