«Köpetdag» futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogynyň eýesi «Köpetdag» – «Energetik» – 0:0; goşmaça wagt. – 0:0 (11 metrlik urgy 5:4)

0
2804

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň