kamera gözegciligini gurnamak könelerini abatlap bermek

0
2550
Eýesi:
Dowran Şiriýew
Salgysy:
mir2/4 dom5
Telefon belgiňiz:
+99361664628
Pocta:
ukypcomputer@gmail.com
Bahasy:
150
Web adres:
www.ukypcomputer.com.tm
Soňky täzelenme:
✓ Gözegçilik kämeralaryny gurnap berýäris ✓ Domofon gurnaýarys ✓ Awtomatik warota açylyp ýapylýan gurnaýarys ✓ Edaralar üçin Serwerde merkezleşdirip kamera gözegçiligini gurnaýarys ✓ Köne kameralary bejerýäris ✓ Kamera enjamlarynyň, swiçleriň platalaryny bejerýäris ✓ Goşmaça enjamlaryny satýarys ätiýaçlyk şaýlaryny satýarys ✓ Tapylmaýan ätiýaçlyk şaýlaryny daşary ýurtdan getirip berýäris ✓ Ýok bolan ätiýaçlyk şaýlaryny peredelka edip berýäris ✓ eltip hem berýäris ✓ maslahat okuw sapaklaryny hem berýäris ✓ tölegi islendik görnüşde kabul edýäris (sertnama, faktura, bank perecisleniye hasaplasygy) ✓ islendik kartdan toleg kabul edyaris (telekeci kart, kredit kart, aylyk kart)

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler