Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy

0
25838
Salgysy:
г. Ашхабад, Проспект Битарап Туркменистан, дом 18
Telefon belgiňiz:
+(99312) 38-00-11
Pocta:
info@mail.migration.gov.tm
Web adres:
http://migration.gov.tm/
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler