Soňky habarlar

Arhiw

Makul Hyzmat Terjime merkezi

0
1160
Eýesi:
Makul Hyzmat Terjime merkezi
Salgysy:
Ankara köçe25 A blok 25
Telefon belgiňiz:
+99363789673
Pocta:
makulhyzmat@gmail.com
Web adres:
www.makulhyzmat.com
Makul Hyzmat Terjime Merkezi Türkiýäniň Aşgabatdaky Ilçihanasynyň we beýleki Ilçihanalar tarapyndan terjimesi tassyk edilýän terjime merkezi bolmak bilen hukuk, halkara okuw, saglyk, biznes we beýleki ulgamlara degişli resminamalaryň terjimesinden hyzmat berýär. Online hyzmatlarymyzdan hem peýdalanyp bilersiňiz. Siz ofisiňizde ýa-da öýüňizde oturan ýeriňizden hyzmat alyp bilersiňiz. Tölegler, bank karty bilen we nagt görnüşde kabul edilýär..

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler