Soňky habarlar

Arhiw

Makulatura

0
870
Eýesi:
Allaberdi Myratlyýew
Telefon belgiňiz:
+99365618290
Pocta:
allaberdimyratlyew@inbox.ru
Ulanyşdan galan A4 kagyzlary kartonlary kitap depderleri gazet žurnallary (makulaturalary) alýarys!!! A4 бумага, журналы, книги, тетради

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler