Archive news

Aşgabadyň kinokonsert merkezlerinde görkeziljek kinolar

0
1670

«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde

15-nji ýanwarda «Al-ýaşyl adanyň syry», çagalar üçin türkmen çeper filmi, sagat 14:00-da. 

«Iň mährem ene», hindi çeper filmi, sagat 18:00-da. 

16-njy ýanwarda «Bäşlik», çagalar üçin türkmen çeper filmi, sagat 14:00-da. 

«Drona», hindi çeper filmi, sagat 19:00-da. 

17-nji ýanwarda «Dost wepasy», çagalar üçin türkmen çeper filmi, sagat 14:00-da. 

«Meniň adym Entoni Gonsales», hindi çeper filmi, sagat 18:00-da. 

18-nji ýanwarda «Täsin syýahat», çagalar üçin türkmen çeper filmi, sagat 14:00-da. 

«Köpetdag», türkmen çeper filmi, sagat 18:00-da. 

19-njy ýanwarda «Tüweleýiň mekany bolmaz», çagalar üçin türkmen çeper filmi, sagat 14:00-da. 

«Perzent parzy», türkmen çeper filmi, sagat 18:00-da. 

20-nji ýanwarda «Ajaýyp», türkmen çeper filmi, sagat 14:00-da. 

«Soltan», hindi çeper filmi, sagat 18:00-da.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Oguz han koçesiniň 13-nji jaýy

Telefon: 49-23-14, 49-26-58.«Aşgabat» kinoteatrynda

15-nji ýanwarda «Jadyly hünji hakynda erteki», çagalar üçin türkmen çeper filmi, sagat 11:00, 13:00-da. 

«Köpetdag», türkmen çeper filmi, sagat 15:00-da. 

«Ak gaplaň», rus çeper filmi, sagat 17:00-da. 

«Men seniň üçin kim?», hindi çeper filmi, sagat 19:00-da. 

16-njy ýanwarda Çagalar üçin multfilmleriň ýygyndysy, sagat 11:00, 13:00-da. 

«Serhet», türkmen çeper filmi, sagat 15:00-da. 

«Atam hem oglum», türk çeper filmi, sagat 16:00-da. 

«Gül we ot», hindi çeper filmi, sagat 19:00-da. 

17-nji ýanwarda «Täsin syýahat», çagalar üçin türkmen çeper filmi, sagat 11:00, 13:00-da. 

«Ýusup aga», Eýran çeper filmi, sagat 15:00-da. 

«Keremli söz», türkmen çeper filmi, sagat 17:00-da. 

«Kakam», hindi çeper filmi, sagat 19:00-da. 

18-nji ýanwarda «Ben-10», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, sagat 11:00, 13:00-da. 

«Admiral», rus çeper filmi, sagat 15:00-da. 

«Ata», belarus çeper filmi, sagat 17:00-da. 

«Bahubali», hindi çeper filmi, sagat 19:00-da. 

19-njy ýanwarda «Täsin syýahat», çagalar üçin türkmen çeper filmi, sagat 11:00, 13:00-da. 

«Ýaglyk», gazak çeper filmi, sagat 15:00-da. 

«Ýyldyz», rus çeper filmi, sagat 17:00-da. 

«Badşah», hindi çeper filmi, sagat 19:00-da. 

20-nji ýanwarda «Elwin we burunduklar», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, sagat 11:00,13:00-da. 

«Iki dil — bir çemodan», türk çeper filmi, sagat 15:00-da. 

«Altynjy palata», rus çeper filmi, sagat 17:00-da. 

«Şekersiz söýgi tagamy», hindi çeper filmi, sagat 19:00-da.

Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly 

Telefon: 93-67-25, 93-79-23.«Watan» kinokonsert merkezinde

15-nji ýanwarda «Hytaýda ýol öwrülişigi», hytaý dokumental çeper filmi, sagat 15:00-da. 

«Gül we ot», hindi çeper filmi, sagat 18:00-da. 

16-njy ýanwarda «Gyzykly gezelenç», çagalar üçin türkmen çeper filmi, sagat 15:00-da. 

«Söýgi atly hazyna», hindi çeper filmi, sagat 18:00-da. 

17-nji ýanwarda «Düýeguş», çagalar üçin türkmen çeper filmi, sagat 15:00-da. 

«Ýeňip geçmek», hindi çeper filmi, sagat 18:00-da. 

18-nji ýanwarda «Magtymguly», türkmen çeper filmi, sagat 15:00-da. 

«Hilegär nätanyş», hindi çeper filmi, sagat 18:00-da. 

19-njy ýanwarda «Iň mährem ene», hindi çeper filmi, sagat 15:00-da. 

«Wir — halk gahrymany», hindi çeper filmi, sagat 18:00-da. 

20-nji ýanwarda «At — myrat», türkmen çeper filmi, sagat 15:00-da. 

«Jadygöý», hindi çeper filmi, sagat 18:00-da.

Salgysy: Aşgabat ş., Görogly köçesi 46 

Telefon: 92-18-65. 


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň