Soňky habarlar

Arhiw

Долина реки Этрек

0
16660
Salgysy:
Балканский велаят, этрап Махтумкули
долина реки Этрек, родина Махтумакули Фираги

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler