Водохранилище Огузхан (Хан Ховуз)

0
11881
Salgysy:
Марыйский велаят.
водохранилище

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler