Howa gatnawlarynyň baş gullugy

0
56708
Salgysy:
Ашхабад, ул. Огузхана, 211
Telefon belgiňiz:
(+99312) 39-17-17, 39-17-18, 39-17-19, 39-17-20, факс: 95-73-91
Pocta:
gavs@turkmenarlines.com
Web adres:
https://turkmenistanairlines.tm/
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler