Soňky habarlar

Arhiw

Dutar

0
838
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
almaatayewa95@gmail.com
Hormatly öwrenjiler, siz bu wideo sapaklarymyzda ussat sazanda Mylly Täçmyradowyň ýerneýetirjilik ýolundan çalmaklyga isleg bildirýänler üçin Türkmenistanyň halk artisti Annaseýit Annamyradowyň köp ýyllyk tejribesi esasynda öwrenip bilersiňiz.
www.ebilim.com.tm
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler