Latest News

News Archive

Dutar

0
810
Phone:
+99363778849
Mail:
almaatayewa95@gmail.com
Hormatly öwrenjiler, siz bu wideo sapaklarymyzda ussat sazanda Mylly Täçmyradowyň ýerneýetirjilik ýolundan çalmaklyga isleg bildirýänler üçin Türkmenistanyň halk artisti Annaseýit Annamyradowyň köp ýyllyk tejribesi esasynda öwrenip bilersiňiz.
www.ebilim.com.tm
Comments
To leave a comment, log in or register
By topic