Halkara audit

0
1032
Telefon belgiňiz:
+99362889679
Pocta:
halkara.audit.okuw@gmail.com
“Halkara audit” okuw merkezi
“Buhgalter hasabynyň we maliýe hasabatlylygynyň esaslary”
atly okuwa çagyrýar!

Okuwy üstünlikli tamamlan diňleýjilere Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň makullan nusgasyndaky Şahadatnama gowşurylýar.

Biziň salgymyz:
Aşgabat ş. Andalyp köçesiniň 76-njy jaýy
(AB merkeziniň gapdalyndaky bina)
Tel: 47-28-62/ +99362 88 96 79
halkara.audit.okuw@gmail.com
IMO: +99362 88 96 79
Instagram: halkara_audit_okuw
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler