Türkmen-özbek dostluk festiwalynyň gatnaşyjylary Köneürgenjiň taryhy ýerlerine bardylar

0
4835

Daşoguz şäherinde açylan türkmen-özbek halklarynyň arasyndaky dostluk festiwalynyň öňüsyrasynda döredijilik forumyna gatnaşyjylar Köneürgenjiň taryhy we medeni ýadygärlikleri bilen tanyşdylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler