Aşgabatda «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty we energetikasy — 2022» atly halkara sergi geçirildi

0
12940
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler