Türkmenistanyň basketbol boýunça zenanlar ýygyndysy Aziýanyň kubogynyň saýlama tapgyryndan üstünlikli geçdi

0
6113

Foto: FIBA

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler