Fotoreportaž: Türkmenistanyň futzal ýygyndysy Kuweýt ýygyndysy bilen duşuşygy geçirildi

0
770

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň