Soňky habarlar

Arhiw

“Türkmenhowaýollarynyň” täze gatnaw tertibi

3
105433
Telefon belgiňiz:
39-17-17, 39-17-18, 39-17-19, 39-17-20

2018 ýyl üçin "Türkmenhowaýollary" ýerli we halkara gatnawlarynyň rejesi.

Şeýle-hem Oguzhan aeroportynyň tablosynyň maglumatlaryny ONLINE peýdalanyp bilersiňiz. 

 

Bellik: Aşakdaky maglumatlar könelendigi sebäpli ýokarky sylkalary peýdalanmagy maslahat berýäris.

Degişli dokumentler
Yerli2.jpg
Yerli1.jpg
Yerli2.jpg
Yerli3.jpg
Dasary1.jpg
Dasary2.jpg
Dasary3.jpg

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler