Soňky habarlar

Arhiw

KOMPEN

0
8450
Salgysy:
Туркменистан, г.Ашхабад, ул. Йылгай Дурдыева 54, здание "Jähek"
Telefon belgiňiz:
(+993 12) 75-49-50, (+993 65) 63-63-71.
Pocta:
arslanjan91@mail.ru
Soňky täzelenme:

"Rakhatlyk" kompaniýasy size rahat, suw syzmazdan, penjireler tozanly bolmazdan ýaşamaklygy teklip edýär, 

Kompaniýa, PVC-den penjire bloklary, gapylary, tegmilli aýna penjireleri öndürýär. Türkmenistanyň resmi dilleri "KOMPEN" kärhanasyna sargyt ediň, Hiline hiline kepillik edýäris!

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler