Türkmenistanda epgekli tomus howasy nazara alnyp, ýerlerde ýangyn döremez ýaly öňüni alyş çärelerini geçirmäge uly üns berilýär

0
828
11
0

Türkmenistanda epgekli tomus howasy nazara alnyp, ýerlerde ýangyn döremez ýaly döwlet tarapyndan öňüni alyş çäreleriň netijeliligini ýokarlandyrmak meselelerine aýratyn uly üns berilýär. Hemme ýerde ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleri pugta berjaý edilýär.

Türkmenistanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça Döwlet tarapyndan nobatdaky mejlisiniň barşynda hem önümçilik hem raýat desgalarynda, tokaý zolaklarynda ýangyn howpsuzlygyny, ekologik taýdan howpsuz gurluşyk harytlarynyň ulanylmagyny üpjün etmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru