«Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna girizilen üýtgetmelere syn

0
17039
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler