Arhiw

BALKAN WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

0
4212
Salgysy:
г. Сердар, ул. Д.Азади, 1 "Ç"
Telefon belgiňiz:
246 5-14-44, 5-14-40, 5-14-39
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler