Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet Sirki şowhunly, täsin çykyşlaryny hödürleýär

0
9463
Salgysy:
г. Ашгабат, проспект Махтумкули 134 «А»
Soňky täzelenme:

04.04.2020 ý. — «Täsin, şowhunly çykyşlar» — 18:00
05.04.2020 ý. — «Täsin, şowhunly çykyşlar» — 16:00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler