Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň kinokonsert merkezlerinde görkeziljek kinolar

0
7094

«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde
20-nji martda«Oba oglany», türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Uly başagaýlyk», hindi çeper filmi, 17:00-da.
21-nji martda «Men seniň üçin kim?», hindi çeper filmi, 15:00-da, «Jadyly hasa», türkmen çeper filmi, 17:00-da.
22-nji martda «Ben-10», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 13:00-da, «Şagyzy we poni», ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, «Ilkinji ädim», türkmen çeper filmi, 17:00-da, Estrada aýdymçylarynyň konserti, 19:00-da.
23-nji martda «Banban gaplaňjyk», çagalar üçin hytaý multfilmi, 13:00-da, «Hatika», ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, «Şagyzy we poni», ABŞ-nyň çeper filmi, 17:00-da, «Umydy elden berme», hindi çeper filmi, 19:00-da.
24-nji martda «Gaýgy-aladasyz ekizler», hindi çeper filmi, 15:00-da, «Uly başagaýlyk», türkmen çeper filmi, 17:00-da.
25-nji martda «Elwin we burunduklar», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, «Pynhan parlak ýyldyzy», hindi çeper filmi, 17:00-da.
26-njy martda «Arzyly enekäm», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, «Wir — halk gahrymany», hindi çeper filmi, 17:00-da.
Salgysy: Aşgabat şäheriniň Oguz han koçesiniň 13-nji jaýy.
Telefon: 49-23-14, 49-26-58.

«Aşgabat» kinoteatrynda
20-nji martda Multfilmleriň ýygyndysy, 15:00-da, «Ak gaplaň», rus çeper filmi, 17:00-da, «Durmuşa çykan aýal», hindi çeper filmi, 19:00-da.
21-nji martda «Şagyzy we poni», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, «Uzak ähtimallyk», türk çeper filmi, 17:00-da, «Men — robot», hindi çeper filmi, 19:00-da.
22-nji martda «Ben-10», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, «Köpetdag», türkmen çeper filmi, 17:00-da, «Tans sazlaşygy», hindi çeper filmi, 19:00-da.
24-nji martda «Täsin syýahat», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Laçyn», türkmen çeper filmi, 17:00-da, «Az kem söýgi, az kem jady», hindi çeper filmi, 19:00-da.
25-nji martda «Bir halynyň taryhy», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Ähli oňaýlygy bolýan jaý satylýar», rus çeper filmi, 17:00-da, «Howa menzilindäki duşuşyk», hindi çeper filmi, 19:00-da.
26-njy martda «Gök böriniň aýdymy», türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Serhet», türkmen çeper filmi, 17:00-da, «Hakykatyň gözleginde», hindi çeper filmi, 19:00-da.

3D ölçegdäki kinofilmler we multfilmler
22-nji martda «Şa ýolbars», ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, «Türkmenistanym — jennet mekanym», türkmen dokumental filmi, 19:00-da.
Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly.
Telefon: 93-67-25, 93-79-23.

«Watan» kinokonsert merkezinde
20-nji martda «Gorkak batyr», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Soltan», hindi çeper filmi, 18:00-da.
21-nji martda «Gülýaka», türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Wir — halk gahrymany», hindi çeper filmi, 18:00-da.
22-nji martda «Ýuwaş gelin», türkmen çeper filmi, 15:00-da, Estrada aýdymçylarynyň konserti, 19:00-da.
23-nji martda «Çingiz han — beýik serkerde», hytaý çeper filmi, 15:00-da, Estrada aýdymçylarynyň konserti, 19:00-da.
24-nji martda «At — myrat», türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Ýeňip geçmek», hindi çeper filmi, 18:00-da.
25-nji martda «Pekin operasy», hytaý çeper filmi, 15:00-da, «Soltan», hindi çeper filmi, 18:00-da.
26-njy martda «Banban gaplaňjyk», çagalar üçin hytaý multfilmi, 15:00-da, «Gozgalaňçy», hindi çeper filmi, 18:00-da.
Salgysy: Aşgabat ş., Görogly köçesi 46.
Telefon: 92-18-65.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler