Aşgabadyň kinokonsert merkezlerinde görkeziljek kinolar (14-20.02.2020)

0
8767

«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde
14-nji fewralda «Jadyly hasa», türkmen çeper filmi, 18:00-da.
15-nji fewralda «Ben—10», ABŞ-nyň çeper filmi, 18:00-da.
16-njy fewralda «Şagyzy we Poni», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 11:00-da, «Banban gaplaňjyk», hytaý multfilmi, 13:00-da, «Döwranyň başdan geçirenleri», türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Ilkinji ädim», türkmen çeper filmi, 17:00-da, «Nätanyş we nätanyş zenan», hindi çeper filmi, 19:00-da.
18-nji fewralda «Durmuşa çykan aýal», hindi çeper filmi, 18:00-da.
19-njy fewralda «Men hemişe seniň bilen», hindi çeper filmi, 18:00-da.
20-nji fewralda «Köpetdag — esger ýigidiň arzuwy», türkmen çeper filmi, 18:00-da.
Salgysy: Aşgabat şäheriniň Oguz han koçesiniň 13-nji jaýy.
Telefon: 49-23-14, 49-26-58.

«Aşgabat» kinoteatrynda
14-nji fewralda «Arzyly enekäm», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, «Zazerkalnyý çypar», belarus çeper filmi, 17:00-da, «Soltan», hindi çeper filmi, 19:00-da.
15-nji fewralda «Şagyzy we Poni», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, «Irki durnalar», gyrgyz çeper filmi, 17:00-da, «Asman jennediň gözleginde», hindi çeper filmi, 19:00-da.
16-njy fewralda Multfilmleriň ýygyndysy, 15:00-da, «Arşyn mal alan», azerbaýjan çeper filmi, 17:00-da, «Modanyň ýesiri», hindi çeper filmi, 19:00-da.
18-nji fewralda «Ben —10», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, «Gara altyn», ABŞ-nyň çeper filmi, 17:00-da, «Aladdin», hindi çeper filmi, 19:00-da.
19-njy fewralda «Düýeguş», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Leningratlylar — meň perzentlerim», özbek çeper filmi, 17:00-da, «Gaçak», hindi çeper filmi, 19:00-da.
20-nji fewralda «Döwranyň başdan geçirenleri», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Kämillige ýol», türkmen çeper filmi, 17:00-da, «Ýeňip geçmek», hindi çeper filmi, 19:00-da.
3D ölçegdäki kinofilmler we multfilmler
16-njy fewralda «Gar şagyzy», ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, «Türkmenistan jennet mekanym», türkmen dokumental filmi, 19:00-da.
Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly.
Telefon: 93-67-25, 93-79-23.

«Watan» kinokonsert merkezinde
14-nji fewralda «Ýuwaş gelin», türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Gyzyl ýürek», hindi çeper filmi, 18:00-da.
15-nji fewralda «Serhet», türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Wir — halk gahrymany», hindi çeper filmi, 18:00-da.
16-njy fewralda «Kämillige ýol», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Ýeňip geçmek», hindi çeper filmi, 18:00-da.
18-nji fewralda «Gyzykly gezelenç», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Kireýne ýaşaýanlar», hindi çeper filmi, 18:00-da.
19-njy fewralda «Düýeguş», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Göreşiji Brýus-Li», hindi çeper filmi, 18:00-da.
20-nji fewralda «Magtymguly», türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Hilegär nätanyş», hindi çeper filmi, 19:00-da.
Salgysy: Aşgabat ş., Görogly köçesi 46.
Telefon: 92-18-65.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler