Aşgabadyň kinokonsert merkezlerinde görkeziljek kinolar (08-13.02.2020)

0
8562

«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde
8-nji fewralda «Janpena», hindi çeper filmi, 18:00-da. 
9-njy fewralda «Lotos gülçyrasy», çagalar üçin hytaý multfilmi, 11:00-da, «Banban gaplaňjyk», hytaý multfilmi, 13:00-da, «Elwin we burunduklar», ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, «Hatika», ABŞ-nyň çeper filmi, 17:00-da, «Wir halk gahrymany», hindi çeper filmi, 19:00-da. 
11-nji fewralda «Oba oglany», türkmen çeper filmi, 18:00-da.
12-nji fewralda «Uly başagaýlyk», hindi çeper filmi, 18:00-da.
13-nji fewralda «Men seniň üçin kim?», hindi çeper filmi, 18:00-da.
Salgysy: Aşgabat şäheriniň Oguz han koçesiniň 13-nji jaýy
Telefon: 49-23-14, 49-26-58.

«Aşgabat» kinoteatrynda
8-nji fewralda «Aşyr aganyň hötjetligi», türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Esgeriň kakasy», gruzin çeper filmi, 17:00-da, «Tarzan — aňrybaş ulag», hindi çeper filmi, 19:00-da.
9-njy fewralda «Täsin syýahat», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Serpaý», türkmen çeper filmi, 17:00-da, «Wir halk gahrymany», hindi çeper filmi, 19:00-da.
11-nji fewralda «Banban gaplaňjyk», çagalar üçin hytaý multfilmi, 15:00-da, «Bu ýar mensiz», eýran çeper filmi, 17:00-da, «Seniň bilen duşuşyk», hindi çeper filmi, 19:00-da. 
12-nji fewralda «Gyzyl derýaly jülge», çagalar üçin hytaý çeper filmi, 15:00-da, «Çapar», rus çeper filmi, 17:00-da, «Kireýne ýaşaýanlar», hindi çeper filmi, 19:00-da. 
13-nji fewralda «Elwin we burunduklar», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, «Atam hem oglum», türk çeper filmi, 17:00-da, «Söýgi bulaşyklary», hindi çeper filmi, 19:00-da. 

3D ölçegdäki kinofilmler we multfilmler
9-njy fewralda «Şa ýolbars», ABŞ-nyň dokumental filmi, 15:00-da, «Gowakda ýatdan çykarylan düýşler», fransuz çeper filmi, 19:00-da.
Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly 
Telefon: 93-67-25, 93-79-23.

«Watan» kinokonsert merkezinde
8-nji fewralda «Hytaý medeniýeti», hytaý dokumental filmi, 15:00-da, «Söýgülimiň toýy», hindi çeper filmi, 18:00-da. 
9-njy fewralda «Gyzyl derýaly jülge», çagalar üçin hytaý çeper filmi, 15:00-da, «Deli-6», hindi çeper filmi, 18:00-da.
11-nji fewralda «Ak ýaýlanyň aýdymy», türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Gozgalaňçy», hindi çeper filmi, 18:00-da.
12-nji fewralda «Lotos gülçyrasy», çagalar üçin hytaý multfilmi, 15:00-da, «Ajaýyp Rokki», hindi çeper filmi, 18:00-da.
13-nji fewralda «Gara altyn», ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, Estrada aýdymçylaryň konserti, 19:00-da.
Salgysy: Aşgabat ş., Görogly köçesi 46 
Telefon: 92-18-65.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler