Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň döwlet sirkiniň 2019-njy ýylyň iýun aýynda görkeziljek sirk tomaşasynyň tertibi

0
9218
Salgysy:
г. Ашгабат, проспект Махтумкули 134 «А»
Telefon belgiňiz:
36-10-95, 36-10-34
Soňky täzelenme:

02.06.2019 ý. «Täsin, şowhunly çykyşlar» 16:00
08.06.2019 ý. «Täsin, şowhunly çykyşlar» 18:00
09.06.2019 ý. «Täsin, şowhunly çykyşlar» 16:00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler