Soňky habarlar

Arhiw

Logo Tiger

0
668
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
almaatayewa95@gmail.com
Bahasy:
150
Salam, mähriban ildeşler E-bilim platformamyzda hoş gördük! Siz biziň bu kursumyzda Logo tiger 3 ýa-da Go 3 programmasyny öwrenersiňiz. Siz bu programmanyň kömegi bilen dürli görnüşli önümçilik alyp barylyşy bilen tanyşarsyňyz.
www.ebilim.com.tm
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler