Soňky habarlar

Arhiw

Fotoapparat bilen işlemegiň usullaryny E-Bilimde öwreniň.

0
411
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
sahra.ebilim@gmail.com
Kursda siz fotoapparatda surata düşürmegiň tehnikalary bilen tanyşarsyňyz. Apparatyň gurnalyşyny, ýagtyylyk, kadr we ş.m. möhüm zatlar barada esasy düşünjeleri berýär. Bu kursdan soň siz fotoapparatda surata düşürmek üçin hökman gymmat bahaly gurallaryň gerek däldigine düşünersiňiz.
Kursumyzy görmek üçin: https://www.ebilim.com.tm/courses/449
Habarlaşmak üçin: +99363778849
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler