Latest News

News Archive

Fotoapparat bilen işlemegiň usullaryny E-Bilimde öwreniň.

0
426
Phone:
+99363778849
Mail:
sahra.ebilim@gmail.com
Kursda siz fotoapparatda surata düşürmegiň tehnikalary bilen tanyşarsyňyz. Apparatyň gurnalyşyny, ýagtyylyk, kadr we ş.m. möhüm zatlar barada esasy düşünjeleri berýär. Bu kursdan soň siz fotoapparatda surata düşürmek üçin hökman gymmat bahaly gurallaryň gerek däldigine düşünersiňiz.
Kursumyzy görmek üçin: https://www.ebilim.com.tm/courses/449
Habarlaşmak üçin: +99363778849
Comments
To leave a comment, log in or register
By topic